Algemene voorwaarden

  1. Definities 1.1. “Geldhof Living” verwijst naar de eigenaar van deze website. 1.2. “Klant” verwijst naar de persoon of entiteit die aankopen doet of wenst te doen via de website.

  2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Geldhof Living en de Klant.

  3. Prijzen en Betaling 3.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 3.2. Betaling dient te geschieden voor de levering tenzij anders overeengekomen.

  4. Levering 4.1. Leveringstijden zijn indicatief en niet gegarandeerd. 4.2. Geldhof Living is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering.

  5. Retourbeleid 5.1. Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits het product ongebruikt en in originele verpakking is. 5.2. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij het product defect is bij ontvangst.

  6. Garantie 6.1. Alle producten hebben een garantie van 1 jaar tegen fabricagefouten. 6.2. Deze garantie dekt geen normale slijtage of schade door onjuist gebruik.

  7. Aansprakelijkheid 7.1. Geldhof Living’s aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, is beperkt tot het bedrag van de aankoop.

  8. Intellectuele eigendom 8.1. Alle content op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, en logo’s, is eigendom van Geldhof Living en mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  9. Wijzigingen 9.1. Geldhof Living behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

  10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 10.1. Op alle overeenkomsten tussen Geldhof Living en de Klant is het Nederlandse recht van toepassing. 10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.